سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود تحقیق حضور دام در جنگل ها و طرح خروج دام

عالی

docx 1396 مهر 24 حجم : 2 مگابایت صفحات : 1018000 تومان خرید و دانلود

دانلود تحقیق حضور دام در جنگل ها و طرح خروج دام

دانلود تحقیق حضور دام در جنگل ها و طرح خروج دام

 

فصل اول  1           

 مقدمه 2                

 بیان مساله 4                   

 اهمیت مساله 4          

 اهداف تحقیق 5           

 فصل دوم 6                               

 سیستم جنگلبانی و تاریخچه 7           

 تاریخچه مدیریت جنگل های شمال 12          

 تشکیل بنگاه جنگل 32          

 تشکیل سازمان جنگلبانی 36         

 تشکیل وزارت منابع طبیعی 38         

 الحاق سازمان به وزارت جهاد سازندگی 41        

تشکیل جهاد کشاورزی و موقعیت منابع طبیعی و جنگل ها      42

 فصل سوم 46                             

 آسیب شناسی طرح خروج دام از جنگل های شمال 47          

 ضرورت اجرای طرح خروج دام از جنگل 62      

 حضور دام و معضل بزرگ در جنگل 76        

 حضور دام 81        

 تاریخچه دامداری 84          

 تاریخچه دامداری در ایران 86      

 مشکل حضور دام 88         

 دام و انواع خطرات و آسیب ها به محیط زیست 89

 حضور دام در دامداریهای صنعتی 91          

 فصل چهارم   92                                                                 

 راهکارها و راه حل های اجرائی 93         

 خلاصه 96      

 منافع جنگل 97        

 دام 98                  

 منابع و مآخذ 100        

 

 مقدمه

 یکی از مهمترّین و مؤّثرترین منابع تأمین کننده غذا در روی کره زمین جنگل ها هستند، منابع جنگلی در هر یک از نقاط کره خاکی آنچنان اهمیت دارنده که همه انسانها از وجود آنها احساس نشاط و سرخوشی می کند حتی اگر ظاهراً به سرزمین مولودی و میهنی فرد تعلق نداشته باشد علت این امر این است، که جنگل و درخت ریه ها و اندام تنفس و نگهدارنده کره خاکی هستند و همچنانکه شش در بدن انسان وظیفه دارد اکسیژن لازم را به دهمه اندام ها و عضلات و سلول ها و بافت ها برساند حُکم جنگل نیز چنین است، وظیفه و رسالت و فطرت و ذات جنگل حیات بخش است، جذب دی اکسید کربن است، تولید اکسیژن است، متعادل کننده گازهای مُضّر در طبیعت است، تأمین کننده نم و رطوبت لازم جهت حیات مراتع و چراگاههاست، جنگل تثبیت کننده و حفظ کننده خاک و گیاه خاک سطحی زمین است

 جنگل عامل بازدارنده تخریب زمین ناشی از سیل و سیلاب و باد و طوفان و حتی لرزش های گسلی است حرکت و جابجایی گسلی در جائیکه درختان ریشه دوانیده اند با شدت و وسعت کم تر اتفاق می افتد، جنگل تأمین کننده سوخت و تعیین کننده و حفظ نسل حیوانات و پرندگان و حشرات و علف های بی شماری است

 جنگل های انبوه شمال آسیا و اروپا و امریکای جنوبی نمونه هایی از این نعمت برای بشریت هستند

 وجود جنگل در دورانی از زمین شناسی  آنچنان گسترده و حجیم بوده که امروزه معادن زغال سنگ سنگ و کُک و غیره حاصل دفن انبوهی از جنگل ها در طول میلیونها سال و نیز در گذشته خیلی دور بوده است (زمین شناسی سال چهارم دبیرستان)

 علیرغم اهمیت و جایگاهی که جنگل در حفظ تعادل آب و هوایی و نیز تثبیت خاک حاصلخیز و همچنین تأمین مواد غذایی و حفظ علوفه و مرتفع دارد در اثر ازدیاد جمعیت و شهرنشینی و نیز شیوه های دامداری و استفاده بی رویه ساکنان جنگل و آتش سوزیهای مهیب و غیره این عامل حیات و عامل نگهداره زمین و انسانها در حال کاهش روز افزون است و اقدامات و برنامه ریزی های دولتی و ملّی نتوانسته است، چندان تأثیری در حفظ این نهاد و منبع سرشار ملّی و جهانی داشته باشد در این کوتاه و مختصر مقصد بررسی حضور دام و تخریب جنگل به وسیله این عامل را داریم

 

 بیان مسأله

 همواره دام و جنگل در زندگی انسانی و تشکیل اجتماعات انسانی در کنار آب نقش اساسی و اولیه را به عهده داشته است، در حالیکه در گذشته جمعیت جهان نسبت به منابع طبیعی قلیل بود، کسی به فکر و نگران کاهش منابع طبیعی نبود و بدون محدودیت با چرای طبیعت و تهیه مایحتاج زندگی لذت و استفاده های خود را از طبیعت می برد اما در طول 2 سده اخیر نگرانی بشر به کاهش و نابودی منابع طبیعی دو چندان شده و عوامل گوناگونی در تخریب و نابودی این منابع به خصوص جنگل ها نقش دارند اما دام از هر نوع جزء مهمترین و اصلی ترین عوامل تخریب به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر روی جنگل ها بوده که در بطن تحقیق کاملاً به آن اشاره شده است

 اهمیت جنگل و دام (اهمیت موضوع)

 اگر تأمین اکسیژن و محیط زیست سالم و اطمینان از آینده تغذیه انسانها و نیز گازهای سمی و دی اکسید کربن و نابودی فضای سبز و رماتع را در زندگی مهم بدانیم این موضوع کاملاً با این مسایل در ارتباط است و اهمیت جنگل و تخریب آن به وسیله موجود مفید دیگری به نام دام آنچنان پیچیده و مهم است که در این تحقیق فقط به صورت اشاره به برخی مسائل اداری و اجتماعی و اقتصادی آن اشاره شده است

 منابع و مأخذ

 1 ) امیری اردکانی و عمادی، دانش دامداری، ترویج و بهره برداری، اول، 1382

 2 ) ثابتی، حبیب اله، جنگل ها و درختچه ها در ایران، دانشگاه یزد، سوم، 1382

 3 ) خالقی پرویز و همکاران، نیمرخ جنگل خزر، جنگل ها و مراتع، 1377

 4 ) نادره ستایش، راهنمایی جنگلبان، موج سبز، 1382

 5 ) فتاحی محمد و همکاران، مدیریت جنگل های زاگرس، جنگل و مراتع، 1379

 6 ) میربادین و همکاران، جنگل و صنوبر، جنگل ها و مراتع ، 1378

 7 ) فلوری عبدالرسول، شناخت فرسایش دشت های رسوبی، جنگل ها و مراتع، 1371

 

دانلود تحقیق حضور دام در جنگل ها و طرح خروج دام
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست