سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود مقاله بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی

عالی

docx 1396 بهمن 3 حجم : 2 مگابایت صفحات : 776000 تومان خرید و دانلود

دانلود مقاله بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی

دانلود مقاله بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی

دانش آموزان دیر آموز

 
 
 
 
 
فصل اول
 
طرح تحقیق 1
 
مقدمه     1
 
بیان مسئله 6
 
اهداف تحقیق 7
 
اهمیت و ضرورت تحقیق 8
 
فرضیه های تحقیق 9
 
تعاریف 10
 
روش تحقیق 12
 
روش جمع آوری اطلاعات 13
 
فصل دوم ادبیات تحقیق
 
ادبیات تحقیق 14
 
کارکردهای خانواده 14
 
انواع خانواده از بعد تربیتی 17
 
روابط و نظام ارزشی خانواده 19
 
تاریخچه کودکان استثنائی
 
خصوصیات دانش آموزان دیر آموز
 
ملاکهای تشخیص دیرآموزان 22
 
طبقه بندی عقب ماندگان ذهنی 23
 
علل عقب ماندگی ذهنی 26
 
فصل سوم روش تحقیق
 
نوع تحقیق 40
 
جامعه و نمونه آماری پژوهش 41
 
روش نمونه گیری 41
 
ابزار اندازه گیری 43
 
روش جمع آوری اطلاعات 43
 
شاخص اعبار روائی 44
 
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها
 
تجزیه و تحلیل داده ها 46
 
فصل پنجم  نتیجه گیری و پیشنهادات
 
یافته ها و پیشنهادات 61
 
پیشنهادات این پژوهش 64
 
محدودیت های تحقیق 66
 
فهرست منابع 67
 
ضمائم 69
 
 
 
مقدمه
عقب ماندگی ذهنی یا به اصطلاح دیگر نارسایی رشد قوای ذهنی موضوع تازه و جدیدی نیست بلکه در هر دوره و زمان افرادی در اجتماع وجود داشته اند که از نظر فعّالیت های ذهنی در حد طبیعی نبوده اند
 
بخصوص از روزی که بشر زندگی اجتماعی را شروع کرده موضوع کسانی که به عللی قادر نبودند خود را با اجتماع هماهنگ سازند مطرح بوده است اجتماع برای مصلحت، تعصب یا سالم سازی بعضی افراد را تحمل کرده، عده ای را محبوس می ساخت یا به مرگ محکوم می نموداز مجموعه مدارک به دست آمده چنین استنباط می شود که تا قرن هجدهم این افراد مورد توجه و لطف نبوده و حتی پزشکان از پذیرفتن درمان آنان خودداری می کردند (میلانی نو، 7 ص 23) و زمانی تصور می شود بعضی بچه ها زرنگ و برخی تنبل هستند همچنین تصور می شود که بچه های زرنگ پرتلاش هستند و دیگران چنین نیستند هرچه آموزش و پرورش عمومی بیشتر گسترش می یابد این اشتباه مشخص تر می شود صاحب نظران در آموزش و پرورش با سئوالاتی از این قبیل مواجه هستند که آیا افراد با توانایی های خاص متولد شده اند؟ آیا این توانائی ها را می توان در سال های اولیه زندگی سنجید تا شاید بتوان پیشرفت در آینده را قابل پیش بینی و برنامه ریزی کرد و یا آیا فقر در فرآیند رشد هوش تأثیر دارد؟ (فروغی 1373 ص 31)
تفاوت های فردی دانش آموزان، که حاکی از وجود قضاوت در توانایی های آنان است، از مهمترین اصول و مواردی است که همیشه باید در آموزش و پرورش مورد توجه قرار گیرد از جمله توانایی های متفاوت کودکان که موجب تفاوت عمده بین عملکرد آنان می شود، توانایی های شناختی و از جمله هوش است که میزان آن در همه افراد یکسان نیست، در نتیجه باید به آن توجه خاصی مبذول شود زیرا نوع و سرعت آموزش باید با توانمندی های شناختی دانش آموزان هماهنگ شودقشر نسبتاً وسیعی از دانش آموزان مدارس عادی، که در عین تفاوت هوشی بارز با دیگر دانش آموزان در کنار سایر کودکان می نشیند و از امکانات مشابه آنان در مدارس بهره می برند دانش آموزان دیرآموزند (توکلی 1376 ص 51)
 
خانواده به عنوان مهمترین گروه اجتماعی که کودک معلول عضوی از آن است، در تحول ساختهای شناختی اجتماعی و عاطفی کودک نقش بسزایی ایفا می کند نقش خانواده در امر آموزش کودکان استثنایی و بخصوص عقب مانده ذهنی بسیار خطیر و مهم است برای مثال خانواده ای که کودک عقب مانده ذهنی آموزش پذیر دارد محتاج اطلاعات و مهارتهای متفاوتی از خانواده ای که کودک نابینا دارد می باشد (ماهنامه ی آموزشی- تربیتی پیوند، سال 1375 ص 30)
 
به طوری که آمارهای بین المللی نشان می دهد در هر جامعه ای بیش از ده درصد کودکان با ویژگی های متفاوتی نسبت به سایر کودکان متولد شدند و از نظر ذهنی و یا جسمی با کودکان عادی تفاوت دارند این گروه از کودکان، تحت عنوان کودکان استثنایی مورد توجه مسئولان تعلیم و تربیت همه کشورها هستند و تاکنون برای آموزش و پرورش آنان برنامه های خاصی تدوین گردیده استالبته برای هر دسته از این کودکان به تناسب وضع جسمی برنامه ریزی خاصی باید صورت گیرد و روش های خاصی برای آموزش و پرورش آنان اجرا شود اما آنچه باید در مورد همه آنان در نظر باشد این است که آنان نیز مانند دیگر افراد از حقوق انسانی بهره مند بوده و از این جهت هیچ تفاوتی با سایر کودکان ندارند (افروز، 1367, ص 10) 
دانلود مقاله بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست